Responsive Image

„Som dobrovoľník, s čím vám môžem pomôcť?“

V polovici apríla dosiahol počet zaregistrovaných dobrovoľníkov tristo osôb. Kto je medzi nimi a akí sú?