V súvislosti s aktuálnou situáciou Mestská časť Bratislava-Nové Nové Mesto zriadila linky pomoci:
 
Pracovníčky sociálneho oddelenia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto  

0904 031 417 (počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h)

0907 977 211 (počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 h)

 
Linka pre osamelých seniorov  

0908 321 737  (počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 h)

 
Kancelária pre participáciu verejnosti:  

0950 355 506 (počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 h)