Projekt Pomôžem

vznikol v polovici marca ako bezprostredná reakcia na koronavírus, teda na situáciu, v ktorej bolo a je jasné máločo. Čoskoro sa však ukázalo, že sa nemôžeme spoliehať len na štát a samosprávu, pretože nemajú kapacity a dostatok možností na to, aby problémy, ktoré sa objavujú, bez našej aktivity vyriešili čo i len v uspokojivej podobe. A keďže problémy sa objavujú postupne a mnohé z nich sme nedokázali a ani úplne nedokážeme predvídať, bude sa tento projekt formovať a vytvárať podľa možností a potrieb všetkých zúčastnených.

Ako prvý krok sme spustili kampaň hľadajúcu dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a vytvorili formulár, pomocou ktorého sa mohli prihlásiť. Počas písania týchto riadkov ich už bolo viac než tristo. Hľadali sme a hľadáme ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať tým, že budú:

  • roznášať potrebné veci, ako sú rúška, potraviny, či lieky;

  • pripravovať potrebné zásielky, ako napr. obálky s rúškami, rukavicami a informačnými letákmi;

  • telefonicky rozprávať s ľuďmi, ktorí sú osamelí;

  • podieľať sa na pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi;

  • šiť rúška;

  • informovať verejnosť na uliciach;

  • zabezpečovať starostlivosť o deti zamestnancov v kľúčových pozíciách, ako napr. zdravotníci, hasiči a podobne.

 

Najprv sme sa zamerali na ochranu najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov, teda na seniorky a seniorov nad 65 rokov. V priebehu dvoch týždňov sme pripravili a rozniesli obálky s rúškami, rukavicami a informačnými letákmi pre približne osem a pol tisíca ľudí. V tejto aktivite pokračujeme ďalej a zameriavame sa na skupinu ľudí, ktorí dosiahli šesťdesiat rokov. Zároveň ďalšia skupina dobrovoľníčiek šije rúška.

Všetky aktivity sme potrebovali ošetriť aj úradnými procesmi. Vytvorili sme preto zmluvy, preukazy a zabezpečili vesty pre dobrovoľníkov, ktoré ich označujú, aby sme chránili ich aj ľudí, ktorým poskytujú pomoc.

Ako druhý krok sme vytvorili aj formulár pre ľudí, ktorí pomoc potrebujú a kontaktné telefonické linky. Dve z nich obsluhujú pracovníčky sociálneho oddelenia. Tretia je linkou pre osamelých seniorov, ktorá vznikla už skôr ako projekt participatívneho rozpočtu.

Jedným zo zásadných cieľov tohto projektu je vytvoriť vzťahy medzi tými, ktorí sú ochotní pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú. To umožní poskytovanie služieb formu peer to peer, teda na osobnej rovine, medzi ľuďmi, ktorí sa poznajú.

Keďže súčasná situácia má nielen zdravotné, ale aj ekonomické dôsledky plánujeme ako tretí krok zapojiť aj firmy a lokálne prevádzky v našej mestskej časti. Túto spoluprácu sa tiež budeme snažiť organizovať pomocou formulára, v ktorom budú môcť firmy opísať ako by chceli prispieť a ako by sme im mohli pomôcť.

A aké sú ďalšie ciele?

Formujúcu sa sieť dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov by sme chceli využívať aj v budúcnosti, či už v prípade dlhodobého pokračovania núdzového stavu, alebo aj pri iných núdzových situáciách vyžadujúcich kolektívnu akciu. Radi by sme ich ochotu využili aj pri poskytovaní svojpomocných služieb, na ktoré budú zrejme mnohí z nás odkázaní v najbližších mesiacoch. Ak by sa aj prostredníctvom tohto projektu podarilo vytvoriť z jednotlivcov spolupracujúce skupiny, dúfame, že postupne začnú vznikať komunity, ktoré sa budú spravovať a starať sa o jednotlivé štvrte našej mestskej časti a stanú sa partnerom miestneho úradu pri efektívnom poskytovaní služieb občanom.