„Som dobrovoľník, s čím vám môžem pomôcť?“


Korona vírus zo dňa na deň škrtol kultúrne aktivity, na aké sme boli zvyknutí. Vďaka tomu nejeden z nás podstatne zmenšil komín knižiek, ktorý čakal na prečítanie, však? V texte SIMCITY od svojho obľúbeného spisovateľa Neila Gaimana som našla slová, ktoré doslova vyjadrili moje pocity z posledných týždňov: „Mestá nie sú ľudia. Rovnako ako ľudia však majú jedinečnú osobnosť a v niektorých prípadoch dokonca mnoho rôznych osobností.... Občas márnim čas predstavami, ako by asi rôzne mestá vyzerali v ľudskej podobe.“

Presne o tomto premýšľam, keď sa stretávam s novomestskými dobrovoľníkmi. Niektorí zo dňa na deň prišli o možnosť pracovať, iní majú práce oveľa viac ako predtým. Spája ich jedno: presvedčenie, že v ťažkých časoch je pomoc iným dôležitejšia, ako pocit vlastnej bezpečnosti. V polovici apríla dosiahol počet zaregistrovaných dobrovoľníkov tristo osôb. Kto je medzi nimi a akí sú?
 

Pomoc ponúkli aj ľudia z okolia Bratislavy

Keď naša mestská časť uverejnila výzvu na dobrovoľnícku pomoc, zareagovali nielen Novomešťania, ale aj ľudia z odľahlých častí Bratislavy a okolitých obcí. V Novom Meste pracujú, prípadne tu majú príbuzných a preto ponúkli svoju pomoc. V prvých týždňoch realizácie projektu, ktorý dostal meno „Pomôžem“, sme sa zamerali na zabezpečenie ochranných pomôcok pre seniorov. V tých ďalších, ako je napríklad pravidelná roznáška jedla a nákupov, je však už dôležité prepojiť ľudí, ktorí pomoc potrebujú, s tými, ktorí bývajú v ich okolí. Práce je veľa, treba ju robiť efektívne a dobrou pomôckou pre koordinátorov pomoci je práve digitálna mapa.
Responsive Image

V rozhodnutí pomáhať nehrá vek veľkú úlohu

Sú činnosti, kde sa lepšie uplatnia mladí a menej zraniteľní, sú však aj také, kde dobrovoľník neprichádza do kontaktu s ľuďmi. Šitie rúšok, či telefonický kontakt je práca, pri ktorej sa dobrovoľník nevystavuje riziku nakazenia a jeho vek nie je podstatný. Najmladší človek, ktorý vyplnil dotazník na internete, mal len 15 rokov, tí najstarší presiahli sedemdesiatku. Najväčší podiel, až 39 %, predstavujú ľudia vekovej kategórie od 31 do 40 rokov.
Responsive Image

Ženy sa zapájajú viac, no podiel mužov je významný

Zaujímavým údajom z doteraz zaregistrovaných občanov, je podiel žien a mužov, ktorí sú ochotní pomôcť. Dobrovoľníctvo, sociálna práca, pomoc zraniteľným skupinám občanov je zo stereotypného spoločenského, či historického hľadiska vo veľkej miere ženskou doménou. Zároveň je v spoločnosti aj najmenej docenenou činnosťou, niekedy priam bagatelizovanou. Aj z našich doterajších údajov vyplýva, že sa zapojilo viac žien ako mužov. Tento fakt však žiadnym spôsobom neznehodnocuje podiel zapojených mužov. Všetci bez ohľadu na rodovú príslušnosť sú dôležitou časťou celku, ktorý má za cieľ pomôcť tým najzraniteľnejším.
Responsive Image

Každý robí to, čo najlepšie zvláda

Dotazník uvádzal niekoľko druhov najčastejších činností, z ktorých si dobrovoľníci vybrali tie najvhodnejšie. Mnohí ponúkli aj inú a často odbornú prácu, ktorá príde vhod pri zabezpečení propagačných materiálov, či iných potrebných úlohách.

Väčšina ľudí prejavila ochotu pomáhať vo viacerých činnostiach. Neraz to znamená nielen vynaloženie času a práce, ale aj využitie vlastného auta či pokrytie materiálnych nákladov. Príjemne prekvapil vysoký podiel ľudí, ktorí prejavili ochotu finančne či hmotne pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi – takých je až 53 % dobrovoľníkov!

Seniori v izolácii to nemajú ľahké a mnohých môže trápiť pocit osamelosti alebo strachu. Preto sa intenzívne pracuje na vytvorení kontaktnej siete, kde každý, koho sužuje neistota, nájde partnera na rozhovor. Malý zázrak spôsobí obyčajné vypočutie a povzbudenie, inokedy zistenie chýbajúcich kontaktov, či informácií. Mnohí občania ponúkli s dobrým úmyslom službu „psychologická pomoc“, ako sa však ukázalo, prihlásení dobrovoľníci nespĺňali potrebné kvalifikačné predpoklady. Pre tento druh pomoci preto naďalej hľadáme odborníkov s príslušným vzdelaním a praxou a odštartujeme ju iba v prípade, že sa nám ich podarí nájsť.
Responsive Image

Poďakovanie patrí mnohým spoločnostiam a jednotlivcom

Dobrovoľníci by veľkú časť svojej pomoci nemohli zrealizovať, keby sa vedeniu mestskej časti nepodarilo nadviazať spoluprácu s mnohými firmami, pre ktoré spoločenská zodpovednosť nie je len prázdnym pojmom. „Zmenil som sa na telefonistu a celé dni komunikujem s predstaviteľmi väčších aj menších firiem. Viac ako 30 spoločností nám darovalo veľké množstvo potravín, ochranných rukavíc, rúšok, dezinfekčných prostriedkov, či iných potrebných vecí. Vážime si každú pomoc a dávame ju tam, kde je najviac potrebná,“ opísal časť svojho denného programu starosta Rudolf Kusý.

Viacerí jednotlivci priniesli vecné dary, najmä vo forme rúšok, priamo na miestny úrad a odovzdali ich koordinátorom dobrovoľnej pomoci. A nezabudnime ani na stovky ľudí, ktorí sa možno nezaregistrovali, no pravidelne pomáhajú svojim susedom.
 

Aj vy chcete pomáhať?

Ak ste si pri čítaní našich riadkov uvedomili, že by ste radi priložili ruku k dielu, poteší nás, ak vyplníte dotazník na stránke: dobrovolnik.projektpomozem.sk
 

Potrebujete pomoc?

Pre ľudí, čo pomoc potrebujú, sme vytvorili dotazník pomoc.projektpomozem.sk. Pokiaľ viete o niekom, koho by bolo potrebné podporiť, no nedostane sa na internet, prosíme vás v tejto veci o spoluprácu a sprostredkovanie informácie.

Spracovala Jana Škutková